Poučení a souhrnné informace o souborech cookies

obchodní společnosti Smart Vet/Pet Education s.r.o.,

se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09974253, zastoupena:  Lucií Samohýlovou, jednatelkou, společnost, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345658, 

e-mail: info@svpe.cz,

pro prodej zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.svpe.cz/.

 

I. Co jsou soubory „cookies”? 

 1. Soubory cookies jsou počítačová data, zejména textové soubory, uložené v zařízení uživatele (počítače, telefony atd.) určená pro použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a správné zobrazení webové stránky dle individuálních preferencí. Činnosti zpracování souborů cookies se tedy budou týkat nejen registrovaných uživatelů, ale i prostých návštěvníků webových stránek https://www.svpe.cz/ (dále jen „návštěvník“ nebo „vy“)
 2. Některé ze souborů cookies mohou být osobním údajem (mohou být spojeny s konkrétní osobou), neboť umožňují identifikaci zařízení uživatele, z toho důvodu správce osobních údajů vydává toto poučení. Např. přiřazením určitého chování určitému návštěvníkovi, jejich propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu. 
 3. Vzhledem k tomu, že správce může používat řešení obdobná funkcemi jako soubory cookies, tato ustanovení platí i pro tyto technologie.
 4. Webové stránky https://www.svpe.cz/ lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 GDPR, zasláním e-mailu na adresu info@svpe.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. 

 

II. K čemu jsou užitečné soubory cookies?  

 1. Soubory cookies jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. 
 2. V okamžiku, kdy uživatel používá naši stránku, aplikujeme soubory cookies umožňující identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – soubory cookies obsahují různé druhy informací, které ve své podstatě nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci uživatele – funkční a výkonnostní). 
 3. Soubory cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek (marketingové). 

 

III. Které soubory cookies používáme? 

 1. Nezbytné cookies pro fungování webu (označujeme jako „Funkční“) a vzhledem k jejich smyslu jejich zpracování nelze zakázat (jinak by jednoduše webová stránka nefungovala, proto je políčko stále zaškrtnuté a musí to tak zůstat). 
 2. Výkonnostní cookies (označujeme jako „Výkon“) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce na zachování dobrého uživatelského zážitku z webu a proti jejich zpracování lze podat námitku tím způsobem, že jejich zpracování uživatel vypne v nastavení cookies. V takovém případě se tím může zhoršit celková funkčnost webových stránek. 
 3. Marketingové cookies (označujeme jako „Sociální média a marketing“) zpracováváme jen v případě, že nám k tomu návštěvník udělí souhlas. Tento typ cookies slouží k tomu, abychom byli schopni zobrazovat relevantní reklamní obsah našim návštěvníkům, a to i na jiných webových stránkách nebo sociálních sítích. Pokud zakážete tento typ cookies, mohou se vám zobrazovat reklamy, které méně souvisejí s vašimi zájmy, nebo nebudete moci účinně používat odkazy na Facebook, Instagram či jiné sociální sítě anebo nebudete moci sdílet obsah na sociálních médiích. Neznamená to však, že se vám reklamní obsah nebude zobrazovat vůbec – jen nebude přizpůsoben vašim preferencím a tomu, co vás zajímá. 
 4. Soubory cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
 5. Cookies používané spolupracujícími subjekty provozovatele webových stránek jsou předmětem jejich vlastní politiky ochrany osobních údajů (např. Facebooku či Instagramu).

 

IV. Jaký právní titul ke zpracování souborů cookies máme? 

 1. Oprávněný zájem správce. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce na řádném provozu webu a zachování vysokého uživatelského zážitku, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
 2. Souhlas návštěvníka. Cookies pro cílení reklamy („sociální média a marketing“) jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče nebo nastavení na našich webových stránkách. 

 

V. Jak blokovat zpracování cookies  

 1. Souhlas s využíváním souborů cookies můžete nastavovat prostřednictvím nastavení soukromých údajů internetového prohlížeče na Vašem zařízení.
 2. Ve výchozím nastavení internetového prohlížeče nebo jiného software nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti lze povolit ukládání určitých typů souborů cookies v takovém zařízení. Tato nastavení lze měnit tak, že se v nastavení prohlížení zablokuje používání souborů cookies nebo je uživatel informován o každém jednotlivém přenosu do zařízení uživatele. Tímto způsobem může být kdykoliv zrušen nebo jinak nastaven rozsah souhlasu s použitím této technologie (zablokování ukládání souborů cookies v budoucnu).
 3. Odmítnutí používání souborů cookies platí pouze pro daný prohlížeč. V případě používání jakéhokoliv jiného prohlížeče na stejném nebo jiném zařízení je nutné opětovné nastavení stejných podmínek.

 

VI. Jaké služby s využíváním cookies souvisejí? 

 1. Soubory cookies, které používá správce, se primárně používají k optimalizaci služby návštěvníka během používání https://www.svpe.cz/. Správce však spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci své marketingové (reklamní) činnosti. Pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení návštěvníka také ukládá soubory cookies od subjektů provádějících uvedené marketingové aktivity a které se mohou stát správcem osobních údajů zákazníka. Soubory cookies odesílané těmito subjekty mají zajistit, aby návštěvníci byli seznamováni pouze s reklamami, které splňují jejich individuální zájmy a potřeby. Podle názoru správce je pro návštěvníky atraktivnější zobrazování přizpůsobené reklamy než reklama, která nesouvisí s jejich potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující se správcem zasílají návštěvníkům reklamní obsah.
 2. Jako součást marketingových aktivit používá správce následující subjekty, kteří používají soubory cookies:
  • Google Analytics provozované společností Google LLC, se sídlem DE19808 Wilmington, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Spojené státy americké a Google Ads, provozované společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google),
  • Facebook Ads, provozované společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (Facebook).

 

 VII. Druhy cookies

 

Název cookies

Provozovatel

Účel

Doba trvání

Právní titul

_gcl_au 

Google

Tracking, Remarketing

Měření reklamní efektivity, ukládání a sledování konverzí.

Persistent
3 měsíc

Souhlas návštěvníka

_fbp

Facebook

Tracking, Remarketing

Používá Facebook ke sledování návštěvnosti,  pro nabízení produktů od třetích stran.

Persistent

3 měsíce

Souhlas návštěvníka

_gat

Google

Tracking, Remarketing

Omezení počtu požadavků. Anonymizované osobní údaje.

Persistent

3 měsíce

Souhlas návštěvníka

_dc_gtm_ua

Google

Analytical

Načtení Google Analytics kódu.

Session

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

_gid

Google

Analytical, Tracking

Rozlišení uživatelů a omezení počtu požadavků. Anonymizované osobní údaje.

Persistent

1 den

Oprávněný zájem správce na udržení funkčnosti webu

_ga

Google

Analytical, Tracking

Rozlišení uživatelů a omezení počtu požadavků. Anonymizované osobní údaje.

Persistent

1 rok

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

__utmz

Google

Analytical

Ukládání použitého klíčového slova a vyhledávače.

Persistent

6  měsíců

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

__utmc

Google

Analytical

Ukládání doby návštěvy na webu.

Persistent

30 minut

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

__utmb

Google

Analytical

Ukládání doby návštěvy na webu.

Session

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

__utma 

Google

Analytical

Ukládání počtu návštěv, času první, předchozí a aktuální návštěvy webu. 

Persistent

 

Oprávněný zájem na udržení funkčnosti webu

 

 

VIII. Marketingové aktivity, které pomocí cookies můžeme dělat

 

a. Profilování: 

Používáním technologie souborů cookies na našich webových stránkách máme možnost obeznámit se s preferencemi uživatelů – např. analýzou, jak často navštěvují naší webovou stránku nebo jaké výrobky si nejčastěji prohlíží. Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání uživatelů a přizpůsobit se jejich požadavkům a zájmům. Díky této technologii můžeme nejenom předat uživateli reklamu uzpůsobenou jemu na míru a z našich aktuálních nabídek prezentovat jen ty, která nejlépe splňují potřeby uživatele, ale také můžeme vytvářet a prezentovat uživateli nabídky a slevy, které nejsou k dispozici jiným uživatelům.

b. Retargeting:

Na základě souborů cookies používáme technologii, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili naší webovou stránku nebo jiné webové stránky, včetně takových stránek, které spolupracují s našimi spolupracujícími subjekty.

Máme za to, že pro uživatele je zajímavější a více praktické, aby zobrazované nabídky byly v souladu s jeho zájmy a potřebami zjištěnými na základě analýzy předchozího chování získané díky technologii cookies. Z tohoto důvodu máme zájem na sledování reklam zobrazovaných uživateli na jiných webových stránkách za účelem poskytování reklamního obsahu přizpůsobenému předchozí internetové aktivitě.

 

Nejnovější verze tohoto poučení o cookies je platná ode dne 29. 9. 2021.Zpět do obchodu