přednášející

Bruna Del Nero, MV, DVM, MS, DACVIM (Cardiology) (USA)

Bruna získala veterinární titul na univerzitě v brazilském São Paulu v roce 2014 a krátce poté emigrovala do Spojených států amerických. Od té doby se věnuje veterinární kardiologii, která byla předmětem jejího zájmu již od počátku jejího veterinárního vzdělání. V roce 2020 absolvovala rotační internship v oboru medicíny a chirurgie malých zvířat na University of Florida a v roce 2023 kardiologickou rezidenturu na Colorado State University, kde získala titul Diplomate (Kardiologie) od American College of Veterinary Internal Medicine. Na stejné instituci získala také magisterský titul v oboru klinických věd. Nyní pracuje jako Clinical Assistant Professor kardiologie, a přestože se zajímá o mnoho aspektů svého oboru, obzvlášť ji baví minimálně invazivní a hybridní kardiologické zákroky.

 

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM

Absolvent Veterinární fakulty VŠZ Brno v roce 1969. Po absolutoriu pracoval na Katedře patologické fyziologie a od roku 1971 na Klinice  diagnostiky terapie a prevence. Věnuje se problematice chorob přežvýkavců, klinické a laboratorní diagnostice. Významně se podílel na vybudování klinické laboratoře a vytvoření Systému preventivní diagnostiky.  Kromě pedagogické činnosti se věnuje výzkumné činnosti, především produkčním chorobám a poruchám metabolizmu. Je autorem a spoluautorem více jak 100 vědeckých prací a více 250 odborných publikací. V současné době je  přednostou Klinické laboratoře pro velká zvířata, prezidentem České buiatrické společnosti a podílí se na organizaci Středoevropských (MEBC) i Světových (WBC) buiatrických kongresů. 

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1984). Do roku 1992 se věnoval terénní praxi jako veterinární lékař a zootechnik. Od roku 1993 působí na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. V roce 2000 obhájil Ph.D. (Nové aspekty diagnostiky, patogeneze a terapie syndromu ovariálních cyst u skotu), roku 2012 se habilitoval (Využití transvaginální ultrasonografické punkce vaječníků u mléčného skotu). V současnosti působí na Klinice chorob přežvýkavců a prasat, kde garantuje výuku předmětů zaměřených na choroby přežvýkavců, a zároveň působí v praxi.

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2002), kde působil na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2006 obhájil titul Ph.D. v oboru stomatologie drobných savců a roku 2016 získal titul docent v oboru Choroby psů, koček a zájmových zvířat. V roce 2009 se stal Evropsky uznávaným specialistou v oboru Medicína a chirurgie drobných savců a získal titul Diplomate of the European College of Zoological Medicine (Small Mammal Medicine and Surgery), což je nejvyšší klinický titul v daném oboru v Evropě. V roce 2014 a 2019 opakovaně splnil požadovaná kritéria ECZM a titul "Diplomate" mu byl prodloužen o dalších 5 let. Jako přednášející se účastní výuky studentů veterinární medicíny a postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice, Evropě a USA. Je autorem nebo spoluautorem více než 400 publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat – mj. Nemoci drobných savců; BSAVA Manual of Rodents and Ferrets (2nd ed); BSAVA Manual of Rabbit Imaging, Surgery and Dentistry; Practical Veterinary Dental Radiography nebo Klinická toxikologie. Je editorem Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice - Reproduction.
 
Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.
MVDr. Bc. Jakub Vodnárek, GPCert (SAS), PgC SAS

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2013). Po ukončení studia absolvoval všeobecné internshipy ve veterinární medicíně malých zvířat. Nejprve v Německu (Tierklinik Stommeln) a později ve Velké Británii (VRCC), kde absolvoval internship v chirurgii malých zvířat ve Fitzpatrick Referrals, dále dvouletý vzdělávací program v chirurgii malých zvířat na Harpers Adams University a Improve International. Je držitelem GP a Pg certifikátů v chirurgii malých zvířat. Jako chirurg pracoval na několika z nejvytíženějších pohotovostních klinik ve Velké Británii, než v roce 2019 přesídlil na Kliniku malých zvířat Veterinární univerzity ve Vídni, kde působí jako resident (ECVS) v chirurgii malých zvířat. Věnuje se chirurgii měkkých i tvrdých tkání a neurochirurgii, publikuje v mezinárodních žurnálech, přednáší a lektoruje jak pregraduální tak postgraduální kurzy v chirurgii malých zvířat na mezinárodní úrovni.

MVDr. Carlos F. Agudelo, Ph.D.

Absolvent Národní univerzity v Kolumbii (2001), kde do roku 2003 působil jako asistent na Klinice chorob psů a koček. V letech 2004–2022 byl asistentem na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. V roce 2009 zde obhájil titul Ph.D. v oboru vnitřních chorob malých zvířat, kde se věnoval problematice zátěžových EKG testů u psů se srdečním onemocněním. Nyní pracuje na klinice SIBRA v Bratislavě, kde se zabývá především možnostmi diagnostiky a léčby onemocnění dýchacích cest a arytmie. Zároveň úzce spolupracuje s Univerzitou veterinárského lekárstva a farmacie v Košiciach jako odborný asistent. Je autorem více než 200 odborných publikací a přednáškové činnosti (včetně workshopů) věnovaných kardiologii psů, koček a exotických zvířat v České republice i v zahraničí (Slovensko, Turecko, Itálie a další).

 

MVDr. David Hanzlíček, DVM.

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1998). V roce 2004 obhájil titul DVM. na švýcarské Universität Bern. Poté působil jako asistent na interním oddělení kliniky malých zvířat na německé Justus-Liebig-Universität Giessen. Od roku 2007 pracuje na referenční klinice JAGGY v Brně jako specialista na interní onemocnění psů a koček a od 2009 zajišťuje cytopatologický servis pro veterináře z České a Slovenské republiky. Je autorem publikací a přednáškové činnosti (včetně workshopů) v oborech interní medicíny a klinické patologie v České republice i v zahraničí (Slovensko, Rusko, Rumunsko).
MVDr. Eliška Cigánková

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2016), kde působí dodnes jako asistentka na Oddělení reprodukce Kliniky chorob psů a koček. Je autorkou či spoluautorkou zahraničních konferenčních příspěvků a spoluautorkou článků v odborných časopisech. Absolvovala odborné stáže na univerzitách ve Vídni, Hannoveru a Vratislavi. V rámci svého vědeckého působení na Oddělení reprodukce se zaměřuje na ultrasonografii pohlavního aparátu fen. 

MVDr. František Tulis

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2011), kde působí dodnes jako asistent na Klinice chorob přežvýkavců a prasat. Účastník několika středoevropských a světového buiatrického kongresu. Ve své praxi veterinárního lékaře se věnuje chovům přežvýkavců a prasat.

MVDr. Ing. Eva Čermáková, Ph.D.

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kde působí dodnes jako odborná asistentka a zástupkyně přednosty na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2018 obhájila titul Ph.D. v oboru choroby exotických zvířat se zaměřením na medicínu plazů a obojživelníků. Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale rovněž domácích i zahraničních konferencí. Je autorkou nebo spoluautorkou publikací týkající se problematiky medicíny plazů a obojživelníků.
Nahoru
30 položek celkem
Zpět do obchodu