Zásady zpracování osobních údajů

vydané společností Smart Vet/Pet Education s.r.o.,

se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09974253, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345658, kterou zastupuje Lucie Samohýlová, jednatelka, pro prodej zboží a poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.svpe.cz/.

Správcem Osobních údajů je společnost Smart Vet/Pet Education s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09974253, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345658, kterou zastupuje Lucie Samohýlová, jednatelka (dále také jen „my“ nebo „správce“). 

 

Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich Osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování Osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail info@svpe.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu.

Zpracováváme Vaše Osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se nejedná o zpracování Osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas. Dbáme na to, aby Vaše Osobní údaje byly zpracovávány v souladu s následující zásadami:

 

 • rozumné meze, to znamená, že Vaše Osobní údaje používáme v nezbytném rozsahu pro splnění účelu, za jakým jsou poskytovány;
 • transparentnost, jinými slovy Vás předem informujeme, jaké Osobní údaje zpracováváme, proč, jak dlouhou dobu a komu Vaše Osobní údaje předáváme; a
 • bezpečnost, vždy pracujeme s technologiemi a interními postupy tak, aby Vaše Osobní údaje byly v bezpečí; samozřejmostí je, že naše vnitřní nastavení sledujeme, hodnotíme a přijímáme v souladu s vývojem moderních technologií.  

 

Pro koho jsou tyto zásady určeny? Pokud není uvedeno jinak, platí tyto zásady ochrany Osobních údajů pro osoby, které

 • navštěvují náš internetový obchod; 
 • dobrovolně se registrují k účasti na online nebo offline akce.

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují. 

 

E-shop

internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na https://www.svpe.cz/;

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení

zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb; 

Objednávka

dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu ke zboží a/nebo poskytnutí digitálního obsahu, která zavazuje uhradit cenu zboží a/nebo poskytnutého digitálního obsahu;

Osobní údaje

jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;

Uživatel

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“;

Zpracovatel

vykonává činnosti zpracování Osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;

Zpracování Osobních údajů

je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Zvláštní kategorie Osobních údajů

takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

 

1 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁME

 

Zpracováváme o Vás tyto Osobní údaje:  

 • jméno a příjmení, 
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo), 
 • adresu pro doručování,
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží),
 • poznámka k Objednávce;
 • registrační číslo udělené Komorou veterinárních lékařů, pokud jste jejím členem (registrační číslo KVL);
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
 • IP adresa, 
 • cookies.

 

Nezpracováváme Zvláštní kategorie Osobních údajů. 

Obecně k době Zpracování Osobních údajů. Vaše Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.). Konkrétní doby zpracování jsou patrné z podu 2 těchto Zásad zpracování. Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování Osobních údajů činit až 15 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů.

 

Dále se dozvíte, jakým způsobem můžeme Osobní údaje získat. 

Veřejně dostupné Osobní údaje. Můžeme zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, našich marketingových partnerů a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které nám jsou dobrovolně poskytovány.  Přijímáme opatření, abychom zajistili, že třetí strany jsou ze zákona oprávněni, aby nám tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace prodeje našeho zboží. 

Registrace, zřízení uživatelského účtu, přihlášení se k newsletters, sdělíte nám dotaz. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu k E-shopu a jejich následnou aktualizací. Dále se můžete dobrovolně přihlásit k odběru newsletters nebo nám sdělíte dotaz. 

Webové stránky. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Také můžeme nahlédnout do historie Vašeho chování na webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabízené zboží je Vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované. 

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním telefonu apod.)

Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Pravidla pro používání souborů cookies a dalších technologiích pro sledování je podrobněji popsáno v našem poučení o používání souborů cookie

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku a Instagramu. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování Osobních údajů těchto platforem. Ochrana Osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem. 

Dále se dozvíte, k jakým účelům můžeme Osobní údaje zpracovávat. 

Plnění smluvního vztahu. Zákonným důvodem pro Zpracování Osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky, včetně s tím související komunikace se zákaznickou podporou.

Zpracování údajů spojené se zabezpečením webových stránek E-shopu. Pokud navštívíte naše webové stránky, může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný nebo vyvolá chybový stav (incident). 

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom zobrazovali reklamu na našich webových stránkách nebo spravovali a zobrazovali naši reklamu na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat cookies nebo podobné technologie pro sledování, aby Vám zobrazili reklamu nebo jiný obsah založený na Vašich preferencích. V případě souborů cookies prosím přečtěte poučení o používání souborů cookie, kde najdete u jednotlivých druhů cookie souborů dobu jejich uchování.

Soutěže a další propagační akce. Můžeme na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí. Sdělené Osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery a přidruženými společnostmi v souladu s těmito zásadami pro ochranu Osobních údajů a pravidly pro propagaci našeho zboží a služeb.

Odpověď na dotaz. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu. 

Obchodní sdělení. Obchodní sdělení Vám můžeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby a/nebo obdobné související zboží a služby zákazníkům. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby můžeme využít také telefonního čísla registrovaného uživatele za účelem šíření obchodního sdělení formou SMS. V takovém případě se může uživatel z odběru SMS odhlásit krátkou zprávou na e-mail: info@svpe.cz. Proti zpracování Vašich Osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). 

Registrace se k odběru obchodního sdělení. Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Pokud přesto budete dál dostávat naše e-maily s novinkami a nabídkami, pak můžete proti zasílání e-mailů vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). 

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky, nebo v rámci dotazu na prodejce na našich webových stránkách, pak Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu.

Školení a jiné akce. Pořádáme webináře. Zpracováváme Vaše Osobní údaje, které vyplníte v objednávkovém formuláři. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, tj. Vaší účasti na akci. Prosím vezměte na vědomí, že z některých z těchto akcí můžeme pořizovat videozáznamy nebo fotografie. Videozáznam z akce bude sloužit účastníkům akce, ale také dalším osobám ke shlédnutí. Fotografie z těchto akcí budeme používat za účelem naší další propagace, tj. zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Snažíme se o maximální anonymizaci, přesto u fotografií a videozáznamů z webináře někdy můžeme uvádět Vaše jméno či podobiznu, pokud se webináře aktivně účastníte (např. účastník  zapne kameru a položí dotaz, což se následně může projevit na případném záznamu). Pokud nebudete mít zájem o Vaše zaznamenání na fotografie nebo ve videozáznamu, prosím kontaktujte nás před konáním webináře na info@svpe.cz

Platba kartou. Pokud nám zadáte údaje o své kreditní kartě, nemáme přístup ke kompletním údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují.

 

2 SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

 

O které Osobní údaje se jedná 

Účel zpracování Osobních údajů 

Zákonný důvod pro zpracování Osobních údajů

Doba zpracování

Zpracovatelé

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo,registrační číslo KVL, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží

Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu

Plnění smlouvy

Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi

Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8

169 00 Praha 6

jméno, příjmení, e-mail, 

Administrace webináře

Plnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Demio Inc.

340 W. Ross Ave., Tampa, FL 33602, Spojené státy americké

IČO: P20000082422

jméno, příjmení, název podnikatelského subjektu adresu sídla , body z věrnostního programu Norbrook

Vyřízení Objednávky

Plnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Samohýl Group a.s., se sídlem Smetanova 1058, 512 51 Lomnice nad Popelkou

fakturační údaje, bankovní spojení a informace o objednaném zboží

Vedení účetnictví

Plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti

Daňové doklady po dobu 15 let

Solitea, a.s., Drobného 49, Brno 602 00


Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8

169 00 Praha 6

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené kupní smlouvě, nezbytné údaje o platbách 

Vyřízení reklamace u spotřebitelů či stížností

Plnění zákonné povinnosti

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8

169 00 Praha 6jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka

Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů zákazníkům)

Oprávněný zájem

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve 

Google Ads, Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4

Ireland

Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov

MailChimp, The Rocket Science Group,LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA

Instagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, 

IP adresa

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server 

Oprávněný zájem

Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů 

Google Analytics, Google LLC, DE19808 Wilmington, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, USA

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář nebo e-mail

Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu

Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem

Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House

Barrow Street

Dublin 4

Ireland

Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8

169 00 Praha 6

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory

Marketing a propagace našich webových stránek

Souhlas

Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies

Google Ads, Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street

Dublin 4, Ireland

Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov

Heureka.cz, Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8

Instagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, název uživatelského účtu

Zpracování a vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění vítěze na našich webových stránkách a sociálních sítích

Souhlas

2 roky od posledního skončení soutěže, pakliže svůj souhlas neodvoláte dříve - nebo jiná doba, pokud je uvedena v podmínkách soutěže odlišně

Instagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Jméno, příjmení

Zpracování poskytnutých slev

Souhlas

Po dobu trvání souhlasu

Intervet s.r.o.

Na Valentince 3336/4

150 00 Praha 5

Česká republika

 

3 NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ 

 Vezměte prosím na vědomí, že řadu Osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a  účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující Osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží.

Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující Osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží a/nebo poskytnutých digitálních službách.

 

4 JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická a bezpečnostní opatření. S ohledem na pravděpodobnost rizik a na poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem jsme zavedli technická bezpečností a organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webu, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). 

Používáme bezpečný informační systém, který poskytuje Osobním údajům zabezpečení odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelu zpracování. 

Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Informační systém eviduje logy, abychom mohli kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.

 

5 KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM? 

Vaše Osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování Osobních údajů.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 

6 JAKÉ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požádat o přístup k Osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu Osobních údajů. Máte právo na přenositelnost Osobních údajů, vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což nečiníme).

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu info@svpe.cz či poštou na naši adresu.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Právo na přístup k Osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k Osobním údajům, které zahrnuje právo získat od správce: 

 • potvrzení, zda zpracovává Osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Osobních údajů týkajících se Uživatelů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatelů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo Evropskou unii,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii Osobních údajů.

V případě opakované žádosti bude správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných Osobních údajů. Rovněž máte povinnost oznamovat změny svých Osobních údajů (např. evidence uživatelského profilu). Zároveň jste povinni poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto Osobních údajů. Máme nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu Osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. 

Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost Osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu Osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

Právo na přenositelnost Osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti s našimi smluvními povinnostmi nebo na základě souhlasu poskytnete Osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný, oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marketingem, pak ukončíme zpracování bez zbytečného odkladu.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Uvádíme však, že neprovádíme automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Uživatele údajů.

 

7 ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování Osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování Osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail info@svpe.cz.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 29. 9. 2021.Zpět do obchodu