doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1984). Do roku 1992 se věnoval terénní praxi jako veterinární lékař a zootechnik. Od roku 1993 působí na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. V roce 2000 obhájil Ph.D. (Nové aspekty diagnostiky, patogeneze a terapie syndromu ovariálních cyst u skotu), roku 2012 se habilitoval (Využití transvaginální ultrasonografické punkce vaječníků u mléčného skotu). V současnosti působí na Klinice chorob přežvýkavců a prasat, kde garantuje výuku předmětů zaměřených na choroby přežvýkavců, a zároveň působí v praxi.

Zpět do obchodu