přednášející, Strana 3

MVDr. Petra Černá, Ph.D., MRCVS CertAVP (SAM - F), AFHEA AdvCertFB

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2018). Poté absolvovala rotating internship na privátní klinice v Glasgow a v roce 2020 internship v interní medicíně na The Royal (Dick) School of Veterinary Studies na univerzitě v Edinburghu. V roce 2023 dokončila Small Animal Internal Medicine rezidenturu na Colorado State University, kde v současné době působí jako Ph.D. student. V roce 2018 získala ISFM certifikát o absolvovaní dvouletého kurzu kočičího chování. Specializuje se na interní medicínu koček a především na infekční peritonitidu koček (FIP).

 

MVDr. Petra Hašková

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2014). Po ukončení studia nastoupila na Veterinární kliniku MVDr. Jiřího Beránka, Ph.D., kde působí dodnes. Pod jeho vedením se specializuje na oblast oftalmologie. Během posledních několika let publikovala řadu článků jako autorka nebo spoluautorka v oblasti oftalmologie. Od roku 2020 je členkou ESVO a v roce 2022 složila zkoušku pro posuzování dědičných očních vad.  

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1992), kde v současné době působí na Klinice chorob psů a koček jako vedoucí Oddělení reprodukce. V roce 2000 obhájil titul Ph.D. v oboru porodnictví a gynekologie. Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale rovněž i postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů a chovatelské veřejnosti. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky reprodukce u malých zvířat.

MVDr. Tereza Štěpánek Zavadilová

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2006). Poté absolvovala odborné stáže ve Velké Británii (Animal Health Trust) a ve Spojených státech (North Carolina Univerzity). V roce 2013 složila zkoušku na Specialistu v oboru posuzovatel dědičných vad očí. O rok později získala ve Spojených státech certifikát z Basic Science Course in Veterinary and Comparative Ophthalmology. Pravidelně se účastní se mezinárodních kongresů ECVO, ESVO, EESVO, BrAVO. Je členem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology). Od roku 2006 působí v pražské Veterinární nemocnici Libuš (Vetnemo) a od roku 2017 také na veterinární klinice Vetino Jaggy v Praze. Specializuje se na laserové operace očí a nitrooční chirurgii. Kromě psů a koček se věnuje oftalmologii koní a drobných savců.

MVDr. Vladěna Stránská

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1998). Je zakládající členkou České společnosti veterinárních stomatologů (CVDS), členkou EVDS (European Veterinary Dental Society), ČAFM (Česká asociace felinní medicíny) a ISFM (International Society of Feline Medicine). Přednáší, prakticky vyučuje a publikuje v oblasti veterinární stomatologie. Je majitelkou Veterinární ordinace Rozárka v Hradci Králové. Ve své praxi se převážně věnuje stomatologickým pacientům. V roce 2019 úspěšně zakončila kurz medicíny koček při Centre of Veterinary Education, University of Sydney a připravuje se na zkoušku v oboru medicíny koček u Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists (MANZCVS).MVDr. Vojtěch Novák, CertVA

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1992). Po ukončení studia působil ve všeobecné a zejména pohotovostní veterinární praxi v Praze, založil a vedl vlastní veterinární praxi. V roce 2000 absolvoval měsíční stáž na AMC New York v oboru kardiologie. V roce 2007 započal tréning v anestézii zejména na Animal Health Trust ve Velké Británii. V roce 2011 získal RCVS Certificate in Veterinary Anaesthesia a AVA Award za nejlepší výsledek ve zkouškách. Od roku 2009 působí jako vedoucí anesteziolog na referenční klinice Jaggy Praha. Dlouhodobě trénuje kolegy v anestézii a lektoruje semináře pro praktiky i sestry.MVDr. Zdenka Bezděková

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2015), kde působí dodnes jako asistentka na Klinice přežvýkavců. Mimo to pracuje jako praktická veterinární lékařka se zaměřením na hospodářská zvířata. Práci se věnuje především v terénních podmínkách, ale i v ordinaci. Je autorkou a spoluautorkou publikací týkající se problematiky malých přežvýkavců a prasat. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Prof. Danièlle A. Gunn-Moore, BSc (Hon), BVM&S, PhD, MANZCVS, FHEA, FRSB, FRCVS, RCVS (Medicína koček)

Danièlle A. Gunn-Moore je absolventkou The Royal (Dick) School of Veterinary Studies na Edinburghské univerzitě (1991). Po roční veterinární praxi nastoupila do Centra medicíny koček Bristolské university, kde v roce 1997 dokončila doktorské studium. Po krátkém působení na pozici docenta veterinární patologie na Bristolské univerzitě se vrátila do Edinburghu, kde v roce 2006 obhájila profesuru v oboru medicína koček. Zajímá se o všechny aspekty medicíny koček a v tomto oboru patří k mezinárodně uznávaným odborníkům. Kromě rozsáhlé přednáškové činnosti je autorkou vice než 180 recenzovaných odborných studií a článků publikovaných časopisecky i knižně. Je čestným členem Mezinárodní společnosti pro medicínu koček (ISFM). V roce 2009 obdržela ocenění BSAVA Woodrow Award za mimořádný přínos veterinární medicíně malých zvířat a v roce 2011 získala ocenění Mezinárodní společnosti pro medicínu koček za mimořádný přínos oboru medicíny koček. Od roku 2017 je členem Královské veterinární chirurgické akademie a Královské biologické společnosti. Žije se svým manželem Frankem a dvěma mainskými mývalými kocoury, kteří jsou pojmenovaní podle skotské whisky Brora a Macduff.

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, Ph.D.

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmacie v Košiciach (1987). Po ukončení štúdia doteraz pracuje na UVLF v Košiciach na Klinike malých zvierat, sedem rokov zde bola prednostkou. Od marca 2019 zastáva funkciu prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou na. Na veterinárnu oftalmológiu sa špecializuje od roku 1993. Absolvovala študijný pobyt v USA na Floride na Veterinárnej univerzite v Gainessville, v Nemecku na Veterinárnej univerzite v Giessene a Mníchove a na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni. V rokoch 2012–2015 se aktívne zúčastňovala na intenzívnom školení špecialistov veterinárnej oftalmológie, ktoré sa uskutočnilo pod vedením diplomatov ACVO a ECVO. Každý rok sa aktívne zúčastňuje konferencií organizovaných ECVO a ESVO. Prednáša na konferenciách organizovaných Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA) v Bulharsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku a Iráne. 

Vedecko-výskumné projekty profesorky Trbolovej získali niekoľko grantov zameraných na moderné metódy liečby akútnych, chronických ochorení očí u psov, mačiek a koní.

V roku 2015 na Slovensku založila Východoeurópsku spoločnosť veterinárnych oftalmológov (EESVO). Do roku 2019 bola jej prezidentkou. Hlavnými cieľmi združenia (v spolupráci s Dipl. ECVO a ACVO) je podpora vzdelávania veterinárnych lekárov v špecializácii veterinárna oftalmológia. 

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Veterinární parazitolog. V roce 2011 byl jmenován profesorem oboru infekčních nemocí na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, donedávna působil jako přednosta Ústavu patologické morfologie a parazitologie. Dlouhodobě působí jako výzkumný pracovník Parazitologického ústavu AV ČR v Českých Budějovicích a v současné době jako profesor na Masarykově univerzitě a na Katedře veterinárních disciplín a Centru infekčních nemocí zvířat CINeZ České zemědělské univerzity. Dlouhodobě se věnuje výzkumu infekčních onemocnění sdílených mezi domácími a zájmovými zvířaty, volně žijícími zvířaty a člověkem. Hlavní oblasti zájmu zahrnují jak témata „domácí“, kterými jsou např. klíšťaty přenášené infekce masožravců a domácích kopytníků a helmintózy masožravců, tak i práci na „exotických“ modelech, jako jsou především afričtí lidoopi, sloni, kytovci a plazi. Kromě výuky parazitologie a výzkumné a diagnostické činnosti na poli infekčních nemocí se věnuje problematice rozvojových projektů s veterinárními tématy v tropických zemích, mj. v pozici ředitele obecně prospěšné společnosti Veterináři bez hranic ČR a člena širšího vedení Vétérinaires sans Frontières International. 

Nahoru
30 položek celkem
Zpět do obchodu