MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (1999), kde byl jako odborný asistent zaměstnán na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců. V roce 2005 obhájil titul Ph.D. v oboru medicína drobných savců. Jako přednášející se účastní nejen teoretické a praktické výuky studentů veterinární medicíny, ale také postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů v České republice. Je autorem nebo spoluautorem publikací týkající se problematiky medicíny exotických zvířat – mj. Nemoci drobných savců; Klinická toxikologie nebo Základy inhalační anestezie u malých zvířat. Je lektorem kurzů odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění. 
 
Od září 2017 je spolumajitelem Veterinární kliniky Jekl & Hauptman se sídlem v Brně.
Zpět do obchodu