MVDr. Zdenka Bezděková

Absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (2015), kde působí dodnes jako asistentka na Klinice přežvýkavců. Mimo to pracuje jako praktická veterinární lékařka se zaměřením na hospodářská zvířata. Práci se věnuje především v terénních podmínkách, ale i v ordinaci. Je autorkou a spoluautorkou publikací týkající se problematiky malých přežvýkavců a prasat. Pravidelně se účastní odborných seminářů a konferencí nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Zpět do obchodu