Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, Ph.D.

Absolventka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmacie v Košiciach (1987). Po ukončení štúdia doteraz pracuje na UVLF v Košiciach na Klinike malých zvierat, sedem rokov zde bola prednostkou. Od marca 2019 zastáva funkciu prorektorky pre klinickú činnosť a styk s praxou na. Na veterinárnu oftalmológiu sa špecializuje od roku 1993. Absolvovala študijný pobyt v USA na Floride na Veterinárnej univerzite v Gainessville, v Nemecku na Veterinárnej univerzite v Giessene a Mníchove a na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni. V rokoch 2012–2015 se aktívne zúčastňovala na intenzívnom školení špecialistov veterinárnej oftalmológie, ktoré sa uskutočnilo pod vedením diplomatov ACVO a ECVO. Každý rok sa aktívne zúčastňuje konferencií organizovaných ECVO a ESVO. Prednáša na konferenciách organizovaných Svetovou asociáciou veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA) v Bulharsku, Poľsku, Českej republike, Srbsku a Iráne. 

Vedecko-výskumné projekty profesorky Trbolovej získali niekoľko grantov zameraných na moderné metódy liečby akútnych, chronických ochorení očí u psov, mačiek a koní.

V roku 2015 na Slovensku založila Východoeurópsku spoločnosť veterinárnych oftalmológov (EESVO). Do roku 2019 bola jej prezidentkou. Hlavnými cieľmi združenia (v spolupráci s Dipl. ECVO a ACVO) je podpora vzdelávania veterinárnych lekárov v špecializácii veterinárna oftalmológia. 

Zpět do obchodu